Historische Stadsbibliotheken.....

Terug naar Boeken Index

Historische Standbibliotheken

Studie over openbare stadsbibliotheken in Nederland vanaf circa 1560 - 1800

Onder redactie van dr. Jan Bedaux en dr. Ad Leerintveld

In november 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Historische stadsbibliotheken in Nederland. Studies over openbare stadsbibliotheken. Aanleiding voor het boek was de viering in 2014 van het 450-jarig bestaan van de Librije in Zutphen. Het verschijnt als deel XVIII in de ‘Nieuwe Reeks’ van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).

Vrij van het Spaanse juk en mét de Prins van Oranje overgegaan naar de gereformeerde godsdienst, stichtten veel stadsbesturen in de Republiek der Verenigde Nederlanden aan het einde van de zestiende of in het begin van de zeventiende eeuw een openbare bibliotheek. Historische stadsbibliotheken in Nederland biedt voor het eerst een overzicht van deze vroege stadsbibliotheken. Gerenommeerde boekhistorici en beheerders van historische, stedelijke boekenverzamelingen presenteren hier de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van een bibliotheek. Aan bod komen de bibliotheken van Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Enkhuizen, Edam, Leiden, Gouda, Rotterdam, Utrecht, Deventer, Zutphen, Franeker, Groningen, Maastricht, Antwerpen en die in de provincie Zeeland. Een aantal van deze collecties is in veel gevallen mettertijd in andere instellingen terecht gekomen.

De in deze bundel verzamelde artikelen nodigen uit om de gang van zaken in de ene stad met de andere te vergelijken. Samen geven de bijdragen een beeld van de waarde die in de stedelijke samenleving van de vroegmoderne tijd aan boek en openbare bibliotheek werd gehecht. Het gekozen formaat en de vele kleurenillustraties van de historische boeken en hun oude bewaarplaatsen leveren een aantrekkelijk boek op voor een algemeen cultureel geïnteresseerd publiek, voor mensen met interesse in de lokale geschiedenis én voor boekhistorici.

 

Over de redactie

De redactie van Historische stadsbibliotheken is in handen van dr. Ad Leerintveld, conservator bij de Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en dr. Jan Bedaux, oud-directeur en vakreferent aan de Athenaeumbibliotheek te Deventer. Beiden zijn bestuurslid van de Stichting Librije St. Walburgiskerk te Zutphen.  

Prijs 39,50

Rotterdam toen en nu