Katendrecht.....

Terug naar Boeken Index

Katendrecht uit de vergetelheid.....

 

De op Katendrecht geboren en getogen Willem van Meer laat de arbeidershistorie van zijn geboortegrond herleven in een bijzonder boekwerk met als titel ‘Het patronaat en de rk-gemeenschap van Katendrecht’. Bijzonder is ook het hartelijke voorwoord van burgemeester Ahmed Aboutaleb.
In een ‘Ten geleide’ reconstrueert auteur Van Meer: ”Ons verleden is onuitwisbaar verbonden met het heden en uit respect heb ik onze geschiedenis verwoord. Het laat zien hoe rijk we waren, want als kind had ieder van ons twee huizen. In het eerste huis woonden wij met onze ouders, broers en zusters en het patronaat was het tweede huis.”

En: ”Het was een tijd zonder luxe en waarin ouders hard moesten werken voor een klein loon en van alles deden om de eindjes aan elkaar te knopen om zo hun kinderrijke gezin te kunnen onderhouden. De behuizing was doorgaans krap, vier personen op één slaapkamer was geen uitzondering. Evenals het wassen in een zinken teil op het aanrecht in de keuken of het dragen van elkaars kleding en schoenen.”

Verder: ”Maar ondanks die sociale ongelijkheid leefden we in een veilige omgeving en leerden we trots en met opgeheven hoofd wie we waren met pater Gerardus Petrus Scholte als boegbeeld voorop. Op zijn patronaat was iedereen welkom en ook gelijk.
’’Willem van Meer beschrijft een periode van 75 jaar, 1902 - 1977, waarin een rooms-katholieke gemeenschap zich met veerkracht en saamhorigheid staande wist te houden in een smeltkroes van de tijd.
”Zowel onze ouders, de paters Kapucijnen, leerkrachten, het Sint Franciscus Liefdewerk (SFL), de priesters van het H. Hart van Jezus, het patronaat en de vele vrijwilligers hebben voluit hieraan bijgedragen. Daar mogen wij trots op zijn.’’

Willem van Meer presenteert zijn boek tijdens een reünie voor Katendrechters op zaterdag 19 september van 12.00 tot 17.00 uur in Verhalenhuis Belvédère, Rechthuislaan 1, uiteraard op Katendrecht.
De presentatie begint omstreeks 13.00 uur. Het boek op A4-formaat met 46 pagina’s en gelamineerde harde omslag kost tijdens de reünie 15 euro.
Belangstellenden zijn welkom na aanmelden via whvanmeer@chello.nl of telefonisch  0649-215698  of  0180-420629   Zie ook www.katendrechters.nl

Van Meer schrijft: ”In het begin van de 18e eeuw was Katendrecht een landelijk en redelijk welvarend dorp. Het lag in een uitgestrekte en vruchtbare polder met weelderige stulpjes in het lommerrijke groen van de welgestelde elite uit Rotterdam onder wie Lodewijk Pincoffs.
Hij was directeur van diverse grote bedrijven – een havenbaron - lid van het gemeentebestuur in Rotterdam, lid van de Eerste Kamer enz.
Hij was ook een groot voorstander om de havens in Rotterdam door de toestroom van massaoverslag zoals kolen, uit te breiden.
Hier moest wel het landelijke en oude Katendrecht voor wijken en om die reden volgde in 1895 een annexatie door de gemeente Rotterdam.
Men begon meteen met het graven van de Maas- en Rijnhaven en tussen deze twee havens ontstond een langgerekt schiereiland waarop Katendrecht als nieuwe woonwijk kon worden gebouwd.
De gemeente Rotterdam had hiervoor grootse plannen ontwikkeld. Men dacht aan een moderne wijk, op hoog sociaal niveau, met een aantal grote huizen in brede straten en alle maatschappelijke voorzieningen.
Het economisch belang bleek sterker dan wat de ambtenaren hadden bedacht. Door een intensieve lobby van de havenbaronnen werden juist minder en vooral goedkope arbeidswoningen gebouwd, die rondom door bedrijven werden ingesloten.
Van een wijk op hoog sociaal niveau was geen sprake meer. Door de aanzuigende werking van de havens werd het een smeltkroes van culturen en vele cafés met neveneffecten, waarin veel arbeiders met grote moeite voor een karig loon werkten om hun kinderen een fatsoenlijke toekomst te kunnen geven.

Maar gelukkig staat de vooruitgang nooit stil. Door nieuwe ontwikkelingen en moderne innovatie veranderde de oude havenstructuur, waardoor het merendeel van de bedrijven naar andere locaties werden verplaatst.
Vervolgens werden de oude haventerreinen gesloopt en havens gedempt. Dat bood plaats voor een ander Katendrecht. Op de kaalslag verrezen nieuwe woningen en de bestaande huizen werden op grote schaal gerenoveerd.
Onder dit geweld van de vooruitgang sloten de meeste cafés en andere etablissementen met grote tegenzin de deuren en kreeg Katendrecht alsnog het aanzien van een moderne wijk met allure en een hippe uitstraling.
Langzaam zijn de oude herinneringen van die tijd naar de achtergrond verplaatst om vervolgens vandaag als geschiedenis te herrijzen.”

Uitgebreid stelt de auteur het Patronaat aan de orde, dat met de jaarlijkse en vier weken durende kinderkampen in het Overijsselse Beuningen een grote rol heeft gespeeld in het leven van veel jonge Katendrechters.
Door de tijdsverandering kwam het einde in zicht van de zomerkampen op de boerderijen. Dit vanwege de hoge kosten.
Het KSGJ besloot in hiermee te stoppen met als gevolg dat in 1962 het laatste zomerkamp in Beuningen werd georganiseerd.
Veel bijzondere foto’s in het boek herinneren eraan.

Rotterdam toen en nu