Nederlandse Ondernemers.....

Terug naar Boeken Index

Nederlandse ondernemers

Rotterdam • 1850 - 1950

Matthijs Dicke, Joop Visser en Annelies van der Zouwen

Op 25 november 2014 verschijnt het zesde en laatste deel in de reeks Nederlandse ondernemers 1850-1950. Het zesde deel in de serie geeft een overzicht van de 50 meest invloedrijke ondernemers uit Rotterdam, leidende figuren, die zowel van economisch als maatschappelijke betekenis zijn geweest voor de stad. De serie is een uitgave van uitgeverij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met onderzoeksbureau Stad en Bedrijf te Rotterdam. De redactie wordt gevoerd door Joop Visser, Matthijs Dicke en Annelies van der Zouwen.

Halverwege de negentiende eeuw keek menig ondernemende figuur van buiten Rotterdam met enige afgunst naar de bedrijvigheid in deze stad. De traditionele Rotterdamse kooplieden, die uiterst terughoudend waren om het principe van de pre-industriële stapelmarkt los te laten, maakten plaats voor een economische klasse die de voordelen van Rotterdams gunstige ligging in de Rijndelta wilde benutten. Dit waren de ‘fantasiejongens’, zoals K.P. van der Mandele hen waarderend noemde: D.G. van Beuningen, W. van der Vorm, Frans en Cornelis Swarttouw, A.J.M. Goudriaan en Jan Key. Zij zijn te beschouwen als wegbereiders van het Rotterdams transitokapitalisme. Zij stonden immers aan de basis van de ontwikkeling van Rotterdam tot grootste continentale havenstad vóór de Eerste Wereldoorlog.

Terwijl van de arbeidersbeweging al jaren een meerdelig biografisch woordenboek bestaat, ontbrak tot nog toe een dergelijk goed gestructureerd overzicht van Nederlandse ondernemers. In deze zesdelige reeks worden de biografieën van 300 ondernemers gebundeld. Per deel (regio) staan de 50 belangrijkste ondernemers en ondernemersfamilies centraal uit de periode dat Nederland omschakelde van een agrarische op handel gebaseerde economie naar een industriële samenleving.

Over de auteur(s)......Dr. Joop Visser (1940), drs. Matthijs Dicke (1972) en drs. Annelies van der Zouwen (1978) zijn verbonden aan  onderzoeksbureau Stad en Bedrijf in Rotterdam.

Het boek ISBN: 978.90.5730.991.5  telt 408 pagina's.... Prijs € 39,50

Rotterdam toen en nu