Machtsstrijd om Malakka......

Terug naar Boeken Index

Machtsstrijd om Malakka
De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-AziŽ, 1605-1608

In november 2013 verschijnt bij Uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-AziŽ, 1605-1608 ingeleid en bezorgd door maritiem historicus Leo Akveld. De uitgave wordt gepresenteerd op zaterdag 16 november in het Havenmuseum te Rotterdam. Machtsstrijd om Malakka is een uitgave van de Linschoten-Vereeniging en Uitgeverij Walburg Pers en verschijnt als deel 112 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.

Cornelis Cornelisz. Matelief werd rond 1570 geboren in Rotterdam. Zijn familie verdiende haar geld in handel en scheepvaart; goede contacten met vertegenwoordigers van stedelijke en gewestelijke overheden kwamen daarbij uitstekend van pas. Binnen dat netwerk van invloedrijke en vermogende families groeide de interesse voor de plannen tot oprichting van een organisatie die zich zou richten op de handel met AziŽ. Matelief was in 1602 ťťn van de oprichters van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In mei 1605 vertrok hij als admiraal van een vloot van elf schepen naar AziŽ met de opdracht de Spaans-Portugese vijand in dat verre werelddeel zoveel mogelijk schade toe te brengen en een voet tussen de deur te krijgen bij de winstgevende handel in specerijen en andere producten uit de regio. Matelief ging voortvarend te werk. Hij belegerde Malakka, een centrum van de Portugese macht in AziŽ, leverde slag met een sterke Portugese vloot, probeerde de greep van de VOC op de Molukken te vergroten en deed zijn best handelsrelaties met China aan te knopen. Zijn ervaringen legde hij vast in een uitvoerig en spannend geschreven verslag. In september 1608 was hij terug in Rotterdam. Hij overleed in die stad in 1632.

De Linschoten-Vereeniging is genoemd naar de ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten (1562-1611). De Vereeniging bevordert de belangstelling voor het historische reisverhaal en geeft sinds 1908 j aarlijks een uniek scheepsjournaal of reisverslag uit. www.linschoten-vereeniging.nl

Leo Akveld (1937) studeerde (maritieme) geschiedenis aan de Universiteit Leiden, was vele jaren werkzaam als conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam en publiceerde over maritiem-historische en Ėmuseale onderwerpen.

Leo Akveld, Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-AziŽ,
1605-1608, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.942.7, prijs Ä 49,50 Ė 400 pagina's.

Rotterdam toen en nu