Opening expo groeit naar reünie in Oudheidkamer Charlois.....

Rotterdam Informatie Index

Terug naar Laatst Geplaatst

Opening expo groeit naar reünie in Oudheidkamer Charlois......

Kreten van herkenning en vragende opmerkingen als ‘weet je nog wel?’ Ze klonken volop in de Oudheidkamer van Charlois na de onthulling van de bijna vierhonderd foto’s van een kwartaalexpositie over de Kromme Zandweg, molen ‘De Zandweg’, tuindorp Wielewaal en het voormalige scheepsbouwdorp Heijplaat. Wat vooraf te boek was gezet als een korte opening door ex-deelgemeentevoorzitter Ed Goverde groeide uit tot een reünie, een feest van herkenning.
‘’Ongetwijfeld krijgt dit een wekelijks vervolg,’’ voorspelden Jan Blok en Joop Speulman van de tentoonstellingscommissie. ‘’Want de expo is nog tot eind augustus op zaterdag en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen in de voormalige Charloische Apotheek aan de Wolphaertsbocht 105.’’

In een welkomsttoespraakje werd door bestuurs-medewerker Rein Wolters herinnerd aan de goede band die Stichting Historisch Charlois altijd heeft gehad met de verdwenen deelgemeenteraad, met name het dagelijkse bestuur.
Verder stipte hij aan dat er altijd veel belangstelling was van het politieke front voor de activiteiten en dat nu de hoop is gevestigd op voortzetten van deze traditie door de vijftien onlangs gekozen leden van de Gebiedscommissie Charlois.
Van hen had alleen Jacqueline de Palm-Kreeft van de SP de moeite genomen om de opening te bezoeken. De anderen hadden wel de email-uitnodiging bevestigd. Volgens haar worden zij en collega’s overstelpt met uitnodigingen.

Ed Goverde benadrukte eveneens de goede band en ook dat bijvoorbeeld de jubilerende molenaar Leendert Sprong van ‘De Zandweg’ altijd kan aankloppen als het met de toekomst van de korenmolen mis dreigt te gaan. Zoals bekend wil de gemeente Rotterdam het uit 1723 daterende monument verkopen. De korenmolen staat nu weer in de steigers vanwege vernieuwen van de molenkap. Wolters zei het vreemd te vinden dat Schiedammer Sprong voor zijn jarenlange bijzondere molenwerk (nog) niet is onderscheiden met bijvoorbeeld de Karel de Stoutespeld
Goverde herinnerde eraan dat de jaarlijkse subsidie aan Stichting Historisch Charlois veilig is gesteld in de overdracht aan de Gebiedscommissie.

Onder de ongeveer zestig belangstellenden ook Richard Knijpinga (voorzitter), Erhard Gaal (penningmeester) en Jan Brinkman (bestuurslid) van vereniging Het Brabants Dorp.
Hun voormalige woon(nood)dorp (1941-1967) staat centraal in een expositie over het Zuidpleingebied vanaf 5 september.
Tegelijk verschijnt onder de titel ‘Brabantse dorp verdwenen, maar niet vergeten’ in een beperkte oplage een magazine van 80 pagina met ruim 150 foto’s.
Het is mogelijk een exemplaar, dat 7,50 euro kost, te reserveren via 010-7863728 of reinw@telfort.nl
Het bestuurstrio verklaarde onder de indruk te zijn van de activiteiten en inrichting van de Oudheidkamer.
Zie ook www.historisch-charlois.nl

Rotterdam toen en nu