Wilhelminakade.......

Krantenknipsels Index

Langs de Rivier..... Wilhelminakade....    (bron Havenloods)

Rotterdam toen en nu