De Noorse Kerk........

Rotterdamse Kerken Index

DE NOORSE KERK


HOEWEL HET PRACHTIGE NOORSE KERKJE AAN HET DROOGLEVER FORTUYNPLEIN 2, naast de ingang van het Park, gelukkig behouden is gebleven, heeft het in de oorlogsjaren wel ernstige schade opgelopen. Dat was bij een luchtaanval in het jaar 1941, toen het door brandbommen werd getroffen. Daarbij werden de pastorie geheel en de leeszaal gedeeltelijk vernield.

GEBOUWD IN NOORSE STIJL

De kerk, die in 1914 in Noorwegen werd gebouwd en in hetzelfde jaar in Rotterdam werd opgesteld, is eigendom van de Noorse Zeemans Gemeente (Den Norske Sjömannskirke), die hier sedert juli 1904 is gevestigd. Het prachtige complex, dat een typische Noorse bouwkunst vertegenwoordigt, bestaat uit een klein kerkgebouw met zadeldak en een vrij brede dakruiter als toren. De pastorie, die evenals het kerkcomplex geheel van hout is opgetrokken, is door een laag middengedeelte met de kerk verbonden. Oorspronkelijk stond de kerk op de hoek van het park en het Heuvelveld. In 1938 moest zij in verband met de bouw van de Maastunnel worden overgebracht naar haar huidige plaats. Hierbij werd het gebouw niet afgebroken, maar op Amerikaanse wijze in zijn geheel verrold. De kosten kwamen voor rekening van de stad Rotterdam. De bouw van de kerk kwam destijds tot stand onder de Noorse predikant Jens Andreas Saxe. In 1954 werd het 4O-jarig bestaan van de Noorse kerk feestelijk herdacht.
De Noorse Kerk aan het Droogleever Fortuynplein. (Westzeedijk bij het Park 1914)

STEMMIG INTERIEUR

De kerk heeft een stemmig interieur met mooie beschilderde wanden en glas-in-Iood-ramen. In een grote boognis staat de altaartafel opgesteld. Tegen de achterwand is een fraai altaarstuk aangebracht, dat Christus aan het kruis voorstelt. Het is geplaatst in een rijk geornamenteerde ombouw. De altaarruimte is door een driezijdig laag opengewerkt hek van de kerkruimte gescheiden.

De vijfkantige preekstoel heeft mooie bewerkte panelen.
Het meubilair bestaat deels uit banken en deels uit stoelen, die in twee vakken zijn geplaatst.
De kerk wordt verlicht door koperen kaarsenkronen, die aan het intieme interieur op verrassende wijze luister bijzetten.

TYPISCH ORGEL

Veel jonger dan de kerk is het orgel. Het werd in 1950 geleverd door de firma G. van Leeuwen en Zoon te Leiderdorp. Het is opgesteld tegen een zijwand boven een dubbele toegangsdeur .Het typische orgelfront is samengesteld uit pijpen van de Prestant 8' (voorzijde) en de Subbas 16' (ter weerszijden van het front). Het orgel rust in zijn geheel op een naar voren uitgebouwde houten onderbouw, die aan de stijl van het interieur is aangepast.
De voorzijde van deze onderbouw, die onder- en bovenaan door breed lijstwerk is afgesloten, is met een drietal gestileerde bloemen en bladeren gedecoreerd.
Het aantal stemmen van het orgel bedraagt veertien en is verdeeld over twee klavieren en vrij pedaal.

De kerk werd na het bombardement van 1941 geheel in haar oude vorm hersteld en behoorde bij de grote tentoonstellingen, die na de oorlog in die omgeving werden gehouden, tot de vaste bezienswaardigheden.

Rotterdam toen en nu