Afbraak van de Koninginnekerk........

KONINGINNEKERK

Op 31 december 1971 gaven de wijkpredikanten ds. Dekker, ds. Lissenburg en ds. Kleermaker de laatste dienst in de Koninginnekerk. Op 13 januari 1972 werd, ondanks heftige protesten uit de burgerij, begonnen met de sloop. Een bij de bouw ingemetselde loden koker met documenten werd niet gevonden.

Met de bouw van de kerk was in 1904 begonnen. Architecten waren B. Hooijkaas jr. en M. Brinkman, aannemer was N. Tinbergen. Het geld voor de bouw was hoofdzakelijk geschonken door drie dames: E. van Dam, M.J. van Dam en C.A.P. Grotenboom van Os-Drost. De namen van de schenksters moeten geheim blijven; ze werden pas in 1932 bekend. De kosten van de bouw, inclusief grond en inrichting, bedroeg ongeveer een half miljoen gulden. De eerste steen werd op 14 juli 1904 gelegd.
De feestelijke inwijding had plaats op 2 april 1907. Het orgel werd op 19 april 1908 in gebruik genomen.
De kerk werd gebouwd op het terrein van een vroegere speeltuin tussen Boezemsingel, Slachthuiskade en Goudse Rijweg, op de grens van Kralingen en Crooswijk. De stijl was neo-romaans. Het was aanvankelijk de bedoeling de kerk te voorzien van één zeer hoge toren, maar uiteindelijk werden het twee, ongeveer vijftig meter hoge torens, bekroond met koepelvormige spitsen. In de ene toren hing een stalen luidklok van 3000 kilo met op de rand het opschrift: Jezus roept U; hoort Zijn stem.
De andere toren had vier wijzerplaten met een middellijn van 3.25 meter.
De kerk had een goede akoestiek. Tussen mei 1940 (na het bombardement) tot de opening van de Doelen in 1966 gaf het Rotterdams Philharmonisch Orkest veel concerten in de kerk.
Tijdens de oorlog vonden zo'n 70 tot 80 mensen onderdak in de kerk.
De laatste van de twee karakteristieke torens valt ......!
Rotterdam toen en nu