Albert Bol..........

Uitgaansleven Indexpagina

Een echt variété-artist

De timmerman-zanger Albert Bolhuis (1879-1920) trad op onder de naam Albert Bol. Hij werd geboren in Groningen, maar zijn carrière speelde zich goeddeels af in Rotterdam, waar hij ook overleed. Bol was een variété-komiek met vaak simpele sketches, die bij het grote Rotterdamse publiek erg aansloegen. Zijn belangrijkste creatie was Hannes, een Gronings pratend boertje, dat op allerlei actuele gebeurtenissen zo zijn commentaar had. Bol speelde voornamelijk in het Circus-Variété

Albert Bol in 1909

In 1909 begon Bol zijn liedjes en sketches ook op de gramofoonplaat op te nemen. Dit waren in die tijd nog zogenaamde "acoustische" opnamen, puur mechanisch, zonder versterking gemaakt. Dat vergde wel enig stemvolume van de zanger, maar dat zal iemand die gewend was, het Circusgebouw te bespelen, wel niet veel problemen bereid hebben.

In 1912 zette Bol het lied "Breng mij naar Rotterdam terug" op de plaat. De tekst is van de hand van het duo Louis Davids en Margie Morris. Davids nam het (in 1916) zelf ook op zijn repertoire.
Om een idee te geven van een "typisch-Bol"-lied geven we hier de tekst van "De Spoorstaking" uit 1903. Het kreeg als ondertitel: "Vroolijke coupletten voor één Heer".

Reeds lang had ik mijn vrouw beloofd naar Amsterdam te gaan
Zo'n belofte die maakt schuld en dient uiteindelijk vervuld
Zo brak dan na lang wachten toch de blijde morgen aan
En omdat ik er nu niet meer buiten kon
Ging ik in 's hemels naam op weg naar het station
Heel rustig en tevrêe zo liepen ook de kindjes mee
Jantje, Keesje, Aal en Nel (net zo'n landverhuizersstel)
Boven op mijn arme nek daar hing onze kleine lieveling
Achteraan mijn vrouw, mijn Liesje, met het karabiesje

Zo kwamen wij dan aan 't station. Ik daadlijk naar 't loket
Derde Amsterdam, meneer! Zes retours voor heen en weer
De kaartjesman zei Beste vriend, ga jij maar weer naar bed!
Zie maar dat je een volgend keer het reisje maakt
Want vandaag heeft overal de spoor gestaakt
Ik zei: Potverdrie, da's lam! Voor één maal wil ik naar Amsterdam
Ik sta met al mijn kindjes hier, zelfs het kleinste mormeldier
Ik heb mijn gansche lieve leven door, nooit gezeten in het spoor
En nu ik een reisje wil gaan maken, gaan ze staken!

Ze leenden ons géén lookmotief. En ik riep dan den inspecteur
D'inspecteur zei: Hm!, Hm! Hm! En de chef zei: Hm!, Hm!, Hm!
Kan ik nu nog naar Amsterdam? vroeg ik een conducteur
Maar die conducteur zei: Hm!, Hm!, Hm! O zoo
Ik denk nou ga 'k het maar 's vragen op 't bureau
Toen ik op het bureau aankwam en vroeg: Kan ik nog naar Amsterdam?
Zeiden ze allen: Hm!, Hm!, Hm! Toen zei ik: Hm!, Hm!, Hm!
't Heele personeel was stom, ik zei: Ik kom later wel weerom
Dan ga ik het reisje wel maken, als ze niet meer staken.

Het Circus-Variété

Nog enkele opmerkingen over het Circus-Variété. Dit was een groot achthoekig gebouw aan de zuidzijde van het Stationsplein, het kon 1750 man huisvesten. Het werd ontworpen door de architect A. Hartog Azn en kwam in 1893 gereed. Oorspronkelijk zouden hier uitsluitend circusvoorstellingen worden gegeven, maar al in 1894 begon men ook met variété. Directeur werd Carl Pfläging, tevens directeur van het Tivoli aan de Coolsingel. Er zijn werkelijk allerhande evenementen gehouden in het Circus-Variété, tot rolschaatsfeesten en operette-voorstellingen toe. In 1926 werd het Circusgebouw overgenomen door de bioscoop-exploitant Scala. Na een ingrijpende verbouwing heette het voortaan "Arena", een zeer toepasselijke naam, niet waar? In april 1933 brandde Arena volledig uit.
Rotterdam toen en nu