Het Westerkwartier, tussen Veerhaven en Park, in 1962.....

1962
In de onderrand van de foto, de oostrand van het Park, met singels, wandelpaden, bomen en struiken. In het hart van de foto, het nieuwe Van Ommeren gebouw in aanbouw.
Het is al flink gevorderd. De straat voor dit gebouw, langs het Park, is de Westerlaan. Langs de Nieuwe Maas ligt de Westerkade, met een coaster en een stel binnenvaartschepen er voor.
De twee kranen op deze kade worden versterkt door een dragline op rupsbanden. Op deze foto kun je goed zien, hoe mooi breed het kadeplatform wel is.

De straat die links van het Van Ommeren gebouw naar boven loopt, richting Veerhaven, is de Calandstraat met een mooie rij bomen in het midden. In de linkerrand van de foto loopt de
Parklaan daaraan evenwijdig. Tussen Parklaan en Calandstraat zie je de Parkstraat; en tussen de Calandstraat en de Westerkade zie je (boven) de Zeemansstraat en (onder) de Rivierstraat. Tussen deze twee straten, tenslotte, net links van het hoge blok langs de Westerkade, de doodlopende Javastraat, die alleen vanaf de Zeemansstraat betreden kan worden.

In de bovenrand van de foto ligt de Veerhaven, haaks op de rivier. Bij de aanleg van deze wijk, het "Nieuwe Werk" (vanaf 1848) werd hier nog een tweede haven aangelegd.
Dit was de Westerhaven, haaks op de Veerhaven en evenwijdig aan de rivier. Hij liep door ongeveer tot aan de achtergevel van het Van Ommeren gebouw. In 1854 was de Westerhaven
gereed en in de daaropvolgende jaren werden de kaden er rond omheen bebouwd. Van die oorspronkelijke bebouwing zijn nog enkele plukjes overgebleven, we zien ze nabij de westkop
en de oostkop van de Westerkade. Over de aansluiting van de Westerhaven op de Veerhaven lag een vrij smalle brug in de Veerhaven W.Z.
De scherpe bocht samen met de smalle brug maakten de invaart zo moeilijk, dat reders de haven meden.
Hij werd in 1902 gedempt en toen kwam er ruimte vrij voor de twee grote complexen die we nabij het midden van de foto aantreffen.

Rotterdam toen en nu