Noordelijk Feijenoord, in 1928......

1928
Op deze prachtige foto kunnen we het noordelijk deel van de wijk Feijenoord eens nader bekijken - een jaar of zeventig terug. De insteekhaven, midden links, is de Nassauhaven.
Aan het rechtereinde zien we de Nassaubrug en rechts daarvan, achter de brug, het tweede (smallere) deel van de Nassauhaven. Hieraan ligt aan weerszijden industrie.
De lange straat evenwijdig aan en achter de Nassauhaven is de Nijverheidsstraat. Bij de linkerpunt sluit deze aan op de Feijenoordkade, die langs de Nieuwe Maas loopt.
Ongeveer halverwege splitst zich van de Nijverheidstraat, schuin naar links, de Feijenoorddijk af. Deze loopt langs de zuidwestzijde van het fabrieksterrein van het Etablissement Fijenoord,
later Wilton-Fijenoord. Op dezelfde hoek Feijenoorddijk - Nijverheidsstraat sluit ook de Zinkerstraat aan, die langs de noordwestrand van het Fijenoord-terrein naar de Feijenoordkade loopt.
Je ziet hem op de foto niet goed, hij valt weg achter de hoge woningen die langs deze straat staan. De woonwijk tussen de genoemde drie straten (Nijverheidstraat, Feijenoordkade en
Zinkerstraat) wordt nog doorsneden door de Dillenburgstraat.
Het scherpgepunte stukje bebouwing tussen Nijverheidstraat en Feijenoorddijk wordt aan de bovenzijde afgesloten met de Zinkerweg, waardoor hier een merkwaardig scherpe driehoek van
woningen ontstaat. De naam Zinkerweg is gekozen, omdat hier de hoofdleiding (de "zinker") tussen het Drinkwaterbedrijf
op de Rechtermaasoever (Oude Plantage) en Zuid c.q. de Linker Maasoever, aanlandde. Geheel in de rechterbovenhoek van de foto, de Persoonsdam.
Hierachter begint de Persoonshaven, die echter buiten de foto valt. Aan de westzijde (rechterzijde) van de Nassauhaven ligt de Nassauhaven W.Z., die doorloopt tot aan de Persoonsdam.
Zoals al opgemerkt vinden we ook hier kleinere industriële bedrijven langs de haven. Het fabrieksterrein van Margarinefabriek Van den Bergh in en onder het hart van de foto wordt aan de
bovenzijde begrensd door de Roentgenstraat en aan de rechterzijde door de Nassaustraat en de brouwerij van d'Oranjeboom. Meer naar boven loopt, evenwijdig aan de Roentgenstraat,
de Stampioenstraat, met geheel tegen de rechterrand van de foto aan, de Eerste en Tweede Stampioendwarsstraat. Zowel de Roentgenstraat als de Stampioenstraat komen uit op de
Nassauhaven W.Z.
Rotterdam toen en nu