Coolhaven, Park en de wijk Middelland, omstreeks 1958........

1958
De grote rotonde links onder in de foto is het Drooglever Fortuynplein. Hier kruist de Westzeedijk, die van rechtsonder komt, de tunneltraverse c.q. 's-Gravendijkwal. Als je uit de tunnel komt, houd je rechts aan om onder twee viaducten door, snel door te stoten naar het noorden. Wil je de Westzeedijk op, dan voeg je links uit. Dat is altijd een minder geslaagd punt geweest van de gekozen bouwwijze. Het is toch contra-intuitief? Links uitvoegen om rechtsaf te gaan? Aan de tegenoverliggende zijde komt het invoegend verkeer naar het noorden vanaf links invoegen. Bedenk wel, dat er ten tijde van de bouw van deze rotonde in Nederland in het geheel geen ervaring was op dit gebied. En het is wel een constructie die relatief zeer weinig plaats inneemt. Ach, en later, toen de tunnel allang aan de bovengrens van z'n capaciteit zat en het verkeer hier meestal in de file stond, toen maakte het allemaal niks meer uit .... Laten we ook even memoreren hoe de fietspaden zijn verwerkt. Ze lopen direct naast de doorgaande banen, maar liggen ruim een meter hoger. Fietsers hebben natuurlijk minder hoogte nodig onder de viaducten, en zo blijven de hellingen voor hen zo gering mogelijk. Het fietspad wordt afgeschermd met stalen hekken. Over doorrijhoogte gesproken - de viaducten zijn lager dan tegenwoordig gebruikelijk, en er zijn heel wat vrachtauto's met een afschuwelijk scheurend geluid klem gelopen onder de tunneldaken.
Aan de onderrand van de foto ligt het Park. ingesloten door de tunneltraverse en de Westzeedijk. Ten noorden (boven) de Westzeedijk zien we het Dijkzigt ziekenhuis in aanbouw. De bouw is nog niet zo ver gevorderd. Aan de westzijde van het Drooglever Fortuynplein zien we de Parksluizen, een brede en een smalle kolk parallel, met bruggen aan beide einden van de kolken. Zo staat het verkeer nooit voor de brug - als de deuren en de brug aan de rivierzijde open gaan, rijdt men over de brug aan de Coolhaven-zijde; en omgekeerd. Midden op het sluisterrein, de dienstgebouwen. Het hoge, donkere gebouw evenwijdig aan de Parksluizen is het Belastingkantoor aan de Puntegaalstraat (de "Pluk-je-kaal-straat"). Aan de noordzijde van dit pand-der-zuchten loopt de Willem Buytewechstraat naar het westen, richting Delfshaven. In het hoge gebouw vooraan de Willem Buytewechstraat zit (tegenwoordig) het Arbeidsbureau Scheepvaart; en een vestiging van het Scheepvaart en Transport College. De gebogen zijstraat heet, niet verbazend, Coolhaven. Hij komt uit bij de brug over de Coolhaven in de Pieter de Hoochweg. Ga je deze brug over, dan kom je op de Rochussenstraat. Deze loopt vanaf de uiterste linkerbovenhoek van de foto, langs de Coolhaven, recht door langs de G.E.B.-toren en de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen (de H.T.S. en de Kunstakademie, verenigd in één complex). De schuine straat vòòr beide pandjes, tussen haakjes, is de G.J. de Jonghweg. We keren even terug naar de Rochussenstraat en volgen deze verder naar het oosten. Hij kruist de 's-Gravendijkwal met een simpele gelijkvloerse rotonde. Langs de tunneltraverse zie je een tankstation met uit- en invoegstroken. Aan weerszijden van de tunneltraverse, juist ten zuiden van (onder) de rotonde, twee night-clubs, betonnen bunkers waar het Rotterdams zakenleven bij tijd en wijle potentiële opdrachtgevers fêteerde. Aan de westkant, de "Habanera" en aan de oostzijde, de "Cascade", door Rotterdammers steevast uitgesproken als "KaskaDEEE". Klein detail, voor elk van de clubs was een bushalte voor Bus 52 (van/naar Zuid - Breeplein). Met mooie hekjes erlangs en speciale uitvoegbanen. Als je daar stond te wachten, kon je mooi even kijken naar de foto's van de floor shows die je daar kon zien, als je groot genoeg was, tenminste. Het was een tamelijk onschuldige bedoening. In ieder geval, als je die foto's mocht geloven.
De wijk Middelland ligt ten noorden van (achter) de Rochussenstraat en ten westen (links) van de 's-Gravendijkwal. De straat evenwijdig aan de 's-Gravendijkwal, die net achter de G.E.B.-toren begint, is de Claes de Vrieselaan. Met rechts de zijstraten Snellinckstraat en Zwaerdecroonstraat; dan de Nieuwe Binnenweg. En met links de zijstraten De Vliegerstraat, Lieve Verschuierstraat en Hondiusstraat, dan de Nieuwe Binnenweg. Een klein stukje ten noorden van de Nieuwe Binnenweg loopt de Mathenesserlaan, de grote R.K.-kerk die je daar ziet staat aan het Mathenesserplein. Aan de westzijde wordt Middelland begrensd door de boomrijke Heemraadsingel, ongeveer in het verlengde van de Pieter de Hoochweg. Achter de Heemraadsingel, tenslotte, zien we de wijk het Nieuwe Westen, met de Schonebergerweg evenwijdig aan de Heemraadsingel.
Rotterdam toen en nu