Nostalgie.......Ceez van Eijsden.....
Diverse bonnen, kwitantie's e.d.
Rotterdam toen en nu