Familie Hutteman, Scharensliep......

Bedrijven Indexpagina

Het scharenslijpersbedrijf van Hutteman werd in 1870 gesticht. Het was gevestigd aan de Lange Frankenstraat. Stamvader Hutteman had twee zonen, Janus en Pieter. Beiden werden direct van school in het bedrijf opgenomen en trokken voor hun vader als scharensliep door Rotterdam.

Beide zonen kregen bij hun huwelijk van pa een eigen scharensliepwagen. Janus was een sportman, worstelen en later boksen kon hij als de beste. In 1916 opende hij een eigen boksschool aan de Binnenrotte. Dat leek hem een beter beroep dan scharensliep. Later in z'n leven werd hij jurylid en scheidsrechter bij bokswedstrijden, dus er zat wel wat in Janus' redenering.

De tweede zoon, Pieter, bleef het ouderlijk métier trouw. Hij concentreerde zich bij zijn werk vooral op slagerijen, eigenlijk heel logisch, daar werden veel messen gebruikt en die moesten vlijmscherp gehouden worden. Pieter schijnt andere liefhebberijen gehad te hebben dan zijn broer. We kunnen niet vaststellen of zijn roem op waarheid berust, maar er zijn héél wat Rotterdammers voor wie de termen "huttenmannen" en "slijpen" een zeker double entendre, ja, een pikante betekenis bezitten. Hoe dat ook zij, Pieter en zijn vrouw Miet geboren Van Putten hadden zeven kinderen, vier dochters en drie zonen: Jan, Chris en Han.

Pieter had zijn werkterrein voornamelijk in Crooswijk. Hij was gebaseerd op de Crooswijkscheweg, op onderstaande foto zien we hem evenwel aan het werk in het Zwaanshals. Pieters drie zoons kregen op hun beurt bij hun huwelijk weer elk een scharensliepwagen, waarmee zij als derde generatie door de straten trokken.

Zijn dubbelzinnige reputatie had Pieter te danken aan de Rotterdamse conferancier Daan Hooykaas. Elke slagersjongen en bakkersjongen kende het lied dat Daan schreef en onder gegnuif en gegniffel van het publiek graag (én met groot succes) zong:

Iedere echte Rotterdammer,
Kent natuurlijk Hutteman,
En we weten nu al jaren,
Dat die knaap goed slijpen kan.

Met zijn mooie slijperswagen,
Rijdt-ie door de straten heen,
Vonken spatten van zijn slijpsteen,
Heel de buurt zingt dan meteen:

Hutteman, Hutteman,
Valt er wat te slijpen,
Hutteman, Hutteman,
Slijp maar wat je kan,
Hutteman, Hutteman,
Het ligt voor het grijpen,
Niemand slijpt er beter dan:
Hi, ha, Hutteman!

We hebben er voor de lol "www.adresboekje.nl" eens op nageslagen. Er zijn nog altijd twee bedrijven in de categorie "slijpen en polijsten" in Rotterdam te vinden .... namelijk:

H. Hutteman
Nieuwe Hamelstraat 11
3036 JE Rotterdam

en:

H. Hutteman
Paradijslaan 104c
3034 SR Rotterdam
Rotterdam toen en nu