Nap de la Mar weet wat goed is voor Rotterdammers, rond 1910.....

Index Kunst in Rotterdam

Nap (Napoleon Christiaan) de la Mar was een bekend en gevierd Nederlands acteur en komiek. Hij werd geboren in Amsterdam (kon hij het helpen?) in 1878; hij overleed te Zeist in 1930.
In 1896 stichtte hij een eigen operettegezelschap. Naast operette speelde hij ook cabaret en toneel.

   

Voor Rotterdammers is dat goed genoeg!

Als er een koe of varken is gestorven
Bij 't een of ander boertje in de buurt
Dan wordt 't cadaver, al is 't ook bedorven
In stillen nacht naar Rotterdam gestuurd
En als ze onze dienders kunnen foppen
Is 't beest al worst, den and'ren morgen vroeg
Die kunnen wij in onze magen stoppen
Voor Rotterdammers is dat goed genoeg

Er zijn hier huizen, die 'k niet wil beschrijven
Waar iedereen gastvrij ontvangen wordt
Als zeker raadslid het weet door te drijven
Verdwijnen al die huizen binnenkort
Laat je je door de liefde dan verleien
Omdat je hart voor 'n aardig meisje sloeg
Mag j'op een harde bank in 't Park gaan vrijen
Voor Rotterdammers is dat goed genoeg

Een wereldstad wil Rotterdam graag wezen
Maar daarvan heeft het niet den minste schijn
Omdat de hooge oomes steeds vol vrezen
Voor onze dierbare gezondheid zijn
Al zit je midden in het grootste pretje
Precies om één uur moet je uit de kroeg
En de politie jaagt je naar je bedje
Voor Rotterdammers is dat laat genoeg

Aan 't postkantoor wacht men soms heele uren
Als je een postwissel verzenden gaat
Je vloekt: hoelang zou dat nog moeten duren
Terwijl je netjes in het rijtje staat
Aan 't postkantoor blijft alles bij het ouwe
Hoe dikwijls men ook om verbeet'ring vroeg
Het Rijk zegt: Waarom zullen wij verbouwen
Voor Rotterdammers is het goed genoeg

In een café werd uit de krant gelezen
Dat in een zeek're Aam'rikaansche stad
Een vrouw, die pas een jaar getrouwd kon wezen
Vijf kind'ren tegelijk gekregen had
Zoo'n Am'rikaan! Ja, concurreer daar tegen ....
Roept nijdig Kees, die zoiets niet verdroeg
Mijn vrouw heeft er pas drie gelijk gekregen
Da's voor een Rotterdammer mooi genoeg

Een lange wandeling door onze straten
Is om den drommel niet een groot genot
Je breekt je hals in kuilen en in gaten
Je schoenen zijn in een maand tijd kapot
Zoo'n stukkie Hoogstraat, meer kan het niet lijen
Krijgt 't asfalt waar men reeds zo lang om vroeg
En verder dans j' op zulke groote keien
Voor Rotterdammers is dat goed genoeg

Hoogstraat.......

Rotterdam toen en nu