Over de Boompjes - een Rotterdams gedicht uit de jaren 1950.....

Index Kunst in Rotterdam

een Rotterdams gedicht uit de jaren 1950
van Charles A. Cocheret.......

De Boompjes is vandaag een stil verlaten kade,
Waar maar één enkel coastertje is gemeerd.
Ik ga er moederziel alleen langs open paden,
Waar slechts de Bijbank nieuw is weergekeerd.
't Is een karakterloze Boompjes zonder lover,
Met ongesleten nieuwe stugheid geplaveid.
Een rooie auto rost er waggelend over,
Door onbegrepen eenzaamheid.
Waar d'Ary Scheffer en de Batavieren
Het centrum waren van een wild ballet
Met stoom, die danst rond cirkelende lieren ....
Zijn wat bedaarde bankjes neergezet.

Met Bijbank wordt hier bedoeld, de Bijbank van de Nederlandse Bank, nabij de hoek van de Rederijstraat. En "de Batavieren", dat waren de schepen van de Batavier-lijn die vanaf de Boompjes naar Londen voeren. Zij werden - bij ontstentenis van havenkranen op de Boompjes - gelost met eigen laadbomen en stoomwinches.

Rotterdam toen en nu