Rotterdamse herinneringen.......... Bloemhof en Hillesluis......

Rubriek Index

Herinneringen van René van der Bie........
Bij Bakkerij van Gelder aan de Marentakstraat hebben mijn vader en mijn moeder 5 november 1964 hun receptie gehouden t.a.v. huwelijk.

Mijn oma heeft tot voor haar dood gewoond aan de Kameliastraat samen met mijn oom Sjaak, die overigens tot de sloop in hetzelfde nog heeft gewoond.

Tegenwoordig hij nog steeds in Bloemhof maar dan aan de Dortsmondstraat.
De tweede gaat over de Putseplein en de Kraamkliniek.
Allereerst in het kerkgebouw die destijds ernaast stond namelijk de Gerefomeerde Putsepleinkerk, was mijn vader met zijn familie een vaste kerkganger, van deze familie is alleen de oom waar ik eerder over vertelde nog van deze Kerkgemeente.

Overigens mijn vader is nog wel gelovig, want hij is na zijn huwelijk met mijn moeder Nederlands Hervormd geworden.
In de naast gelegen Kraamkliniek ben ik op 31 maart 1971 geboren, net als mijn broer dan namelijk geboren is op 19 november 1967.

Met het ziekenhuis waar namelijk deze Kraamkliniek behoorde, het Ikazia, ben tot november 1996 patiënt van geweest.
Op de plek van de v.m. Gereformeerde Putsepleinkerk staat zoals jullie weten een flatgebouw, in dit flatgebouw bevindt zich een Moslimorganisatie en een Protestantse gemeente.
René van der Bie met broer Hans en nicht Ingrid Zoetemam-1977 - Speeltuin Hillesluis
Ik zelf woonde met mijn ouders en broer vanaf mijn geboorte in 1971 tot 1984 in Rotterdam-Zuid, eerst van 1971 tot 1974 aan de Martinus Steijnstraat 18b, het huizenblok aan o.a. de Tweebosstraat die helaas in 1985 zijn afgebroken, daarna van 1974 tot 1984 aan de Donkerslootstraat 125a het laatste huizenblok bij de speeltuinen Hillesluis en Odilia.

Bij dit laatste heb ik ondanks dat ik wegens mijn handicap veel gepest werd toch met heel veel plezier gewoond, en ik heb daar vrienden leren kennen waar ik sinds 2002 weer in contact bent gekomen.

Ook woonde beneden op nr. 125b mijn oma die helaas in oktober 1996 is overleden.
Ik weet toen ik heel klein was nog de rangeerterrein was die je ´s nachts kon horen naast dat van het autoverkeer op de Breebrug, maar dat raakten wij gewend aan.

Ook had je nog voor ons huis een plantsoentje die jaren later wegens het slechte onderhoud is weggehaald en daarna is bijgetrokken bij de genoemde speeltuinen.

In deze buurt waar deze huizenblok stond, bevond zich aan de Overijsselsestraat - namelijk Eltheto, een zalencomplex van de Nederlands Hervormde Gemeente.
René van der Bie met broer Hans in v.m.plantsoen Donkerslootstraat met rechts Speeltuin Hillesluis-1981
Bij Eltheto was o.a. mijn vader conciërge van, hij deed dit werk met heel veel plezier tot dat die invalide raakte door zijn voeten, toen is deze functie door een ander overgenomen.

In Eltheto was mijn vader naast dat die conciërge van was ook nog samen met mijn moeder en oma lid van de v.m. Christelijke Zangvereniging Zingt den Heer.

Eltheto is nadat de Hervormde Gemeente niet meer te huur kon betalen, overgenomen door Buurtvereniging DES ´76 die al voor die tijd gebruik maakte van deze zalencomplex, tot dat het samen met het huizenblok waar Eltheto zich bevond begin jaren ´90 is afgebroken.

Op deze plek bevindt zich tegenwoordig een plantsoentje.
Wegens invaliditeit van mijn vader zijn wij ook 1984 verhuisd naar Hoogvliet, waar tot 1993 mijn ouders hebben gewoond, ikzelf ben al in 1990 verhuisd naar een woonvoorziening in Rotterdam-Delfshaven waar ik tot 1998 heb gewoond.

Tegenwoordig wonen wij in het Zeeuwse plaatsje Oosterland, op het eiland Schouwen-Duiveland, hier woon ik met heel veel plezier.

Als ik tegenwoordig met mijn rond gaat met de folders en affiches van museum waar ik sinds 1990 werkzaam bent.
Als ik dan langs mijn ouderlijk huis gaat dan ken wel eens aan vroeger, overigens doet het pijn in mijn hart hoe de buurt achteruit is gegaan, want het is niet meer de buurt waar ik mijn kinderjaren heb doorgebracht.

Bijgaand stuur ik wat foto´s op die in deze genoemde straat en speeltuin zijn gemaakt, misschien wel leuk om bij mijn verhaal erbij te zetten.

Hoogachtend, De heer R.van der Bie

Reactie door de Hr. J.F. de Jong:
Hr. van der Bie,
Leuke herinneringen aan o.a.Donkerslootstraat, waar mijn grootouders op no, 22 hebben gewoond totdat zij in 1961 naar Lombardijen verhuisden. Inmiddels zijn beiden, opa in 1964 en oma in 1977 overleden. Zelf heb ik een aantal jaren bij hen gewoond.
Wat grappig dat U over het wijkgebouw "Eltheto" schrijft. In de jaren 1956-1959 is mijn opa (samen met mijn oma) concierge geweest en vanzelf (ze moesten er toch heen om thee en koffie te zetten) zijn ze ook lid geweest van "Zingt de Heer" (ik meen o.l.v. Piet de Man). Leuke tijden, voor hen maar ook voor mij, want er was op zaterdagavond jeugdsoos.
In die tijd was ds Tj Alkema er wijkpredikant en er was tussen hem en mijn grootouders een goede band. De Maranathakerk was tamelijk vol als hij de beurt had om er voor te gaan. Helaas kreeg mijn opa een lichte beroerte in begin 1959 en moest met ziekteverlof. Ds Alkema vertrok spoedig daarop en oma en opa hebben daarna nog een poosje onder ds Ph Cornelder "gediend".
Zelf ben ik ook al weer jaren uit Rotterdam weg en zelfs uit Nederland (woon sinds jan. 2007  met mijn vrouw in Brasil) en op"nostagische" tochtjes met verbazing geconstateerd dat Eltheto en zoveel andere huizen gesloopt zijn. Gelukkig niet de Donkerslootstraat.
Mijn reactie is bijna 3 jr na plaatsing van uw stukje. Ik heb nl. deze site pas vorige week "ontdekt".
Met vr. groet, J.F. de Jong
Rotterdam toen en nu