Rangeerterrein Feijenoord......
Het rangeerterrein Feijenoord - 1929 - 1939 - 2000.....
Een luchtfoto uit 1929, ons toegezonden door Bas Koster. Wat een subliem overzicht! We zien onderin de foto de overweg (6 sporen) in de Buitendijk. Midden jaren 1950 is deze vervangen door het Buitendijktunneltje, dat nog steeds bestaat. Rechts van de overgang sluit de Oost-Varkenoordscheweg aan op de Buitendijk. Deze weg loopt naar het noorden (boven) en komt na een knik naar rechts uit op de rivierdijk in de buurt van de scheepswerf van Piet Smit Jr. Een stukje ten noordwesten van dit punt zie je, in de keel van de sporenbundels, de pas voltooide Varkenoordschebrug. De vakwerkliggers hiervan vallen een beetje weg in de foto, maar de hoge hol aan de westzijde, bij de Varkenoordschebocht, met z'n basaltbezetting, is duidelijk herkenbaar. Hillesluizers herinneren zich ongetwijfeld de lange en steile (!) trappen die je hier had voor voetgangers van en naar de Slaghekstraat. Op dit punt begint de West-Varkenoordscheweg, die naar ons toe komt lopen om, na een knik, links buiten de foto aan te sluiten op de Buitendijk en de Groenezoom. De Groenezoom was, net als de Buitendijk, een van de oude wegen in dit gebied.

Nog even terug naar de Varkenoordschebocht. We zagen hier al de Slaghekstraat en als we langs de West-Varkenoordscheweg naar het zuiden wandelen, dan treffen we eerst de Beijerlandschestraat en dan de Zaadakkerstraat. Een kort blok verder komen we bij de Riederlaan. Daar eindigt in 1929 de bebouwing. Later is er nog een lang blok bijgekomen, tot aan de Vlasakkerstraat. Aan de westzijde werd dit begrensd door de Donkerslootstraat. Als we op de West-Varkenoordscheweg rechtsaf slaan en de Riederlaan inwandelen, zien we aan onze linkerhand een lange straat opduiken, dit is de Westerbeekstraat. De Riederstraat, de Donkerslootstraat, de Immobiliastraat en het Immobiliaplein liggen alle nog in de toekomst. Een stukje verder naar het zuiden zien we in de linkerrand van de foto de school (met toren) aan de Kastanjedaal, nog gloednieuw. Dit deel van Tuindorp Vreewijk (oostelijk van de Beukendaal) was toen volop in aanbouw.

Er is nog geen Breeweg en er is nog geen Luchtbrug (Breebrug). Je kunt wel reconstrueren waar hij over een jaar of acht gebouwd zal gaan worden, want net boven de zojuist genoemde school zie je - rudimentair - de Dalweg al. De brug komt aan de noordkant van dit wegje te staan. Aan de oostkant van het rangeerterrein - nog geen Feyenoord stadion. Dat wordt ook pas over een jaar of acht opgeleverd.

Nog twee opmerkingen over het rangeerterrein zelf. Vlak bij de overweg in de Buitendijk zie je een draaischijf, waar locomotieven gedraaid konden worden. En een stukje naar het noorden, ook aan de westzijde van het rangeerterrein, recht tegenover de Dalweg, zie je de rangeerheuvel van het emplacement.
Een prachtige sfeervolle avondopname van het rangeerterrein Feijenoord in 1939. De foto is gemaakt vanaf de zojuist voltooide Luchtbrug (Breebrug). We kijken naar het noorden, dat wil zeggen, richting stad. Aan de horizon links tekenen zich de heftorens van "De Hef" af. Verder naar rechts, de toren van de Wilhelminakerk op de hoek van de Oranjeboomstraat en de Persoonsdam; vervolgens de installatiën van de Gasfabriek Feijenoord bij het Mallegat; dan de kranen van de scheepswerf Wilton-Fijenoord aan de Feijenoordkade en tenslotte, in de hoek, de grote loods, dat is scheepswerf Piet Smit Jr.
Aan de linkerzijde van de foto wordt het rangeerterrein begrensd door de Spoorsloot met daarnaast de West-Varkenoordseweg. Een stukje meer naar achter, maken weg en sloot een korte S-slinger. Hier sluit de Vlasakkerstraat op de West-Varkenoordseweg aan. Het is al te donker om de bebouwing hier duidelijk te onderscheiden ....
Opname gemaakt in juni 2000 vanuit dezelfde positie als bovenstaande foto. Niet te geloven! Toch kun je nog wel enkele zaken herkennen. Uiterst links, bijvoorbeeld, de bebouwing langs de Vlasakkerstraat en de West-Varkenoordseweg. En uiterst rechts, nog een glimp van de doorgaande spoorlijn Rotterdam - Dordrecht. Aan de einder zou "De Hef" te zien zijn, met geheven hefbrug, ware het niet dat de in ruim zestig jaar onvoorstelbaar gegroeide bomen langs de Westvarkenoordseweg het zicht erop volkomen belemmeren.
Zie je trouwens daar helemaal links aan de einder de Erasmusbrug?
Opname gemaakt in juni 2000 vanuit een positie ongeveer 70 meter verder naar het oosten (naar rechts). We staan nu middenop de tweede overspanning van de Luchtbrug. De weg die we hier links zien, loopt op de vorige foto uiterst rechts. Het is de Colosseumweg - een naam die elk rechtgeaard Hillesluizer onmiddellijk zal kunnen thuisbrengen. Rechts zien we het perron van Station Feijenoord. De aanstormende trein is de Intercity naar Dordrecht. Aan de horizon, juist naast de bomen, zien we nu wél "De Hef" met daarnaast de pylonen van de Willemsbrug over de Nieuwe Maas.
Rotterdam toen en nu