Tram......

De Paardentram

De eerste Paardentram deed voor het eerst op 20 oktober 1904 de Provenierssingel aan.
De gehele route die deze paardentram reed was: "Slagveld - Schiekade WZ - Provenierssingel NZ - Proveniersbrug - Proveniersplein - Spoorsingel WZ - Hoevestraat"
1905. Paardentram, rijdend op de Spoorsingel, op weg naar de Provenierssingel.

De eerste elektrische tram

Al op 27 maart 1907 werd de paardentram antiek, en door een 'moderne' elektrische tram vervangen.
Onder de rubriek 'Stadsnieuws' berichtte het Rotterdamsch Nieuwsblad op de voorpagina het volgende:

De bewoners van de Proveniersbuurt hebben van heden af door de opening van lijn 6 der R.E.T.M. hun directe verbinding gekregen met het centrum der stad, een verbinding, die met verlangen tegemoet gezien werd. Op de lijn Hoevestraat - Provenierssingel - Beursplein - Boompjes loopen 9 motorwagens en de lijn gaat langs Schiekade W.Z., Hofplein, Pompenburgsingel, Botersloot en vervolgens verder als lijn no 3.

Hierdoor heeft het tramverkeer op het drukke punt Kaasmarkt en Boerenvischmarkt zijn toppunt bereikt en zal dus de ondervinding moeten leeren of de toestand op den duur houdbaar is. Op de Schiekade W.Z. tusschen Delftschestraat en Poortstraat is een zelfwerkende seininrichting gemaakt daar hier enkel tramspoor ligt. De signalen van lijn 6 zijn half blauw, half wit. De paardentrams Overschie en Hillegersberg niet meegerekend, zijn de laatste paardentrams thans opgeborgen.

1909. Gezicht op de Provenierssingel met de elektrische tram.
Kinderkaartje van 8 en 10 cent.
Onderstaand lijstje geeft weer welke tramlijnen in de loop der jaren over de Provenierssingel reden:

Lijn 6:  1907-1942
Lijn 5:  1940-1942
Lijn 3:  1941-1943
Lijn 2:  1943-1944
Lijn 1:  1943-1967
Lijn 9.  1968-1996
Lijn 3 en 13: 1996
Rotterdam toen en nu