Provenierskerk......

De Provenierskerk heeft tot aan de zestiger jaren een centrale rol gespeeld in het rijke roomse leven van vele katholieke bewoners in de Provenierswijk. Ontelbare erediensten, doopplechtigheden en rouwdiensten hebben plaatsgevonden onder leiding van de in totaal 13 paters Dominicanen. Duizenden gelovigen vonden er een plek voor hun geloofsbelijdenis en een bindend religieus sociaal leven. Zo meldt het jaarboekje voor katholiek Rotterdam in 1912 dat op zon- en feestdagen om 7, 8, 9, 10.30 en 12 uur missen worden opgedragen.
Op weekdagen kan men om 7, 7.45, 8.15 en 9.30 uur ter kerke gaan, terwijl op de eerste zondagen en vrijdagen van iedere maand speciale diensten worden gehouden. Het was met name de periode tussen de beide wereldoorlogen waarin er sprake was van een bloeiende parochie. Maar wie herinnert zich nog de acte van ereboete, de processies, latijnse gezangen, lof met rozenhoedje en dicatie of de 40- urengebeden? De sterk wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen, die in de zestiger jaren werden ingezet, luidde ook voor deze parochiekerk een definitief einde in.
Zoals op zoveel plekken in de stad werd ook dit religieuze en stedebouwkundige baken vervangen door een nieuwe uiting van ons leefpatroon, n.l. een bejaardencentrum. De bouw van de rooms katholieke parochiekerk van Onze Lieve Vrouw, Koningin van de Heilige Rozenkrans, in de volksmond Rozenkrans- of Provenierskerk geheten, werd in 1898 aanbesteed en op 3 mei van dat jaar werd de eerste steen gelegd.
1959. Provenierskerk met houten bruggetje.
Het kerkgebouw werd opgetrokken in de toen geldende neogotische stijl en was een ontwerp van de architecten Margry en Snickers.
Op het moment van inwijding op 8 mei 1899 deed het interieur nog bijzonder kil aan. Vele voorwerpen, versiersels en uitbreidingen werden pas jaren later geplaatst. Zo werd in 1900 begonnen met de bouw van het zijaltaar en 10 jaar later werd de eerste luidklok in de toren opgehangen. In de loop der jaren werden een devotiealtaar, koperwerkversieringen, biechtstoelen en gebrandschilderde ramen aangebracht. Als laatste gebouwde toevoeging kwam in 1924 het pastoriegebouw aan de westzijde van het kerkgebouw tot stand.
Kort voor de oorlog werden in 1938 tijdens het 40 jarig bestaan nog drie gebrandschilderde ramen voor het priesterkoor geschonken. In tegenstelling tot vele andere kerken in Rotterdam bleef de Provenierskerk tijdens de tweede wereldoorlog gespaard bij de bombardementen op de stad. De kerk verleende onderdak aan mensen, waarvan de huizen waren vernietigd.
Wel werden in de oorlogsjaren de kerkklokken verwijderd. In 1942 werden drie luidklokken door de rijkscommissaris gevorderd om in Duitsland te worden omgesmolten, maar reeds in 1946 werd een contract getekend voor de aankoop van drie nieuwe klokken.
Eind zestiger jaren werd het door ontvolking en afname van het kerkbezoek steeds moeilijker de kosten voor onderhoud van het kerkgebouw op te brengen.
1955 - Het interieur van de Provenierskerk
Het Bisdom stelde in 1967 een saneringsplan op waarbij de zes parochies in het noorden van Rotterdam werden teruggebracht tot drie. Bij deze hergroepering verenigde de parochies uit Blijdorp en Provenierswijk zich onder de officieel kerkelijke benaming de parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en Heilige Albertus. De bezetting van beide pastorieën werd tot één teruggebracht en kreeg zijn behuizing in Blijdorp. Hiermee was feitelijk het doodvonnis van het kerkgebouw getekend.
Vanuit de geloofsgemeenschap is geen comité opgericht voor behoud van de parochiekerk, ook al omdat monumentenzorg geen grote historische waarde aan het gebouw toekende. Voor drs. J. Roemer, laatste pastoor van 1967 tot 1975, bleef er geen andere weg dan de parochianen voor te bereiden op de sloop van het Godshuis en een laatste eredienst te leiden. Deze werd onder zeer grote belangstelling op zondag 31 augustus 1975 gehouden.
Toen aan het slot werd meegedeeld, dat men ter herinnering een tegeltje met een afbeelding van de kerk kon krijgen, werden de uitdelers bestormd.
De kerkinboedel is over diverse plaatsen verspreid. Zo zijn de kerkbanken deels in Rhoon en deels in een Duits kerkje terecht gekomen. Het doopvont vond een plaats in de kerk van Onze Lieve Vrouw te Asten.
1974. Provenierskerk met pastorie.
Ook voor het orgel werd een plaats gevonden, al was het praktisch onverkoopbaar door de sloopkosten en het feit dat het geen mechanisch orgel was. Een groot deel van het orgel vond een nieuwe bestemming in de Baptistengemeente van Rotterdam-Zuid. De kruiswegstaties zijn nog te bewonderen in de Blijdorpkerk evenals het grote Mariabeeld. Van de drie kerkklokken is de kleinste naar de Nederlands Hervormde Gemeente in Nieuwegein gegaan en de grootste klok kreeg een ereplaats in een kerkje in het Friese plaatsje Bozum. De derde klok van 400 kilogram is via een advertentie in het maandblad van de "Vereniging van kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk" aangeboden voor f 9,47 per kilo.
1976. Laatste interieurfoto van de Provenierskerk.
Rotterdam toen en nu