Bruggen aan de Provenierssingel......

In het plan van de Provenierssingel kwamen twee bruggen voor. Een daarvan is er nog steeds: de houten kerkbrug, ook wel 't takkenbruggetje genoemd. Uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 juli 1895:

De voorzitter deelt mede, dat hebben plaats gehad openbare aanbesteding als:
a. op 12 dezer van het verrichten van ophoogingen en andere grondwerken voor den straataanleg bezuiden den Walenburgerweg, benevens eenige daarmede in verband staande werken;
b. op 19 dezer van het maken van een vaste brug over de wetering van den Provenierssingel en dat Burg en Wethouders beide werken hebben gegund aan de minste inschrijvers, en wel het eerste aan den heer A.Volker&Zn te Sliedrecht, voor f 38,000,-- en het tweede aan den heer G.Kley alhier, voor f 8590,-- Notificatie.

1933. Het bruggetje over de Provenierssingel een idyllisch en geliefkoosd plekje voor het maken van een fotootje. De mode van de jaren '30. Het vosje op de schouders van de dame rechts op de foto was toentertijd een statussymbool.
1910. Houten bruggetje over de Provenierssingel.

De Proveniersbrug......

De andere brug was van staal en beton en werd de Proveniersbrug genoemd. Het was een vaste, op voertuigverkeer berekende brug. Deze in Franse stijl gebouwde brug lag over de wetering die destijds gevormd werd door de Provenierssingel en Spoorsingel en zorgde voor een verbinding tussen Proveniersstraat en de Provenierssingel Zz uitmondend op het Proveniersplein enerzijds en de toenmalige Spoorsingel aan de andere kant. Voordat de brug er lag, was er alleen een verharding van de Spoorsingel aan de westzijde van de huidige singel, terwijl singel en weg via een bocht naar het westen doorliep tot voorbij de huidige Statenweg.
1903. Proveniersbrug over de weteringen van de Proveniers- en Spoorsingel.
(de latere Stationssingel)
Dit westelijke deel is, evenals de singel zelf, later Stationssingel genoemd. Overigens, voordat het spoor er lag (dus voor 1872) heette de Spoorsingel de Diergaardesingel. De huidige Spoorsingel is bij de aanleg van het stratenplan - waarvan de brug deel uit maakte - van de rest afgesloten en middels een duiker met de Provenierssingel verbonden.
Rotterdam toen en nu