Diverse Herinneringen.....1

Zo was het vroeger op de Vischmarkt........
De Rotterdamse visvrouwen kochten hun vis in op de zeevisafslag aan de Leuvehaven. Het was zaak om nog dezelfde dag alle vis te verkopen, want vis waaraan een luchtje zat, kon niet meer aan de man worden gebracht. Geen wonder dat de visvrouwen er vrij agressieve verkoopmethoden op na hielden. Discussie over de kwaliteit van de vis kon men op straat beter vermijden.
Temidden van de bedrijvigheid aan het Haringvliet bedient de 'ijcoman' zijn klanten. Vele van de voorname herenhuizen die hier stonden, werden in de periode 1920-1940 als kantoorgebouw in gebruik genomen. Geen gebrek aan klanten dus. H.P. Meijer maakte kort voor de oorlog deze opname.

De groentekraam op de markt aan de Goudsesingel, gefotografeerd door Henri Berssenbrugge omstreeks 1910. In 1903 werd de markt uit het centrum van de stad verplaatst naar de kort daarvoor gedempte Goudsesingel. Daar kwam een marktterrein van ruim één kilometer lengte ter beschikking van de markthandel.

Een beeld van het laden en lossen van stukgoed aan het Haringvliet in de jaren twintig. Met sleperswagens, bakfietsen en handkarren werden de goederen vervoerd. Links één van de telefoonmasten die toen Rotterdam 'sierden'. Het telefoonnet kwam pas rond 1930 ondergronds te liggen.

Een waterstokerij aan de Korte Wagenstraat in 1910.
Het opschrift boven de deur luidt: 'Voor het kraaien van den Haan, heb ik het Water Kookend staan'

Een tweetal jagers trekt een vrachtschuit langs het jaagpad van de Rotterdamse Schie. Op de achtergrond de houtzaagmolens Bruinvis, Jacobus en Nieuwe Werklust van de houthandel "Van Stolk"
Deze foto dateert uit 1906.
Rotterdam toen en nu