A. de Hoop vanaf 1892........

A. de Hoop - Indexpagina

De beginjaren 1892 - 1900

Velen zouden er komen die iets van die knusheid zouden wegnemen, die de stad een wat ander gezicht zouden geven. Eťn van die mensen was Abraham de Hoop, zijn in die dagen niet alledaagse kwaliteit, kennis van de elektrotechniek, niet meer en niet minder! Zijn oprichting van een elektrotechnisch bedrijf mocht in die dagen gezien worden als een kleine stunt.
 
Abraham de Hoop begreep dat hij erbij moest zijn als de nieuwe krachtbron zijn diensten ging verlenen. Vandaar op 15 september 1892 die stap om midden in het nog stroomloze Rotterdam een elektrotechnisch bureau op te richten. Vijf mensen stortten zich in dit avontuur: Abraham de Hoop zelf, zijn administratief onderlegde broer Charies en drie man personeel.            
 

De Oprichters

In een winkeltje aan de Spuistraat nr. 10 deden zij zwakstroomwerkzaamheden en de handel in daarop aan te sluiten apparaten - wachtend op het moment dat de sterkstroom zijn intrede zou doen. Dat stond pas drie jaar later, in 1895, te gebeuren.

De Spuistraat

Na de verhuizing van het bedrijf naar de Leuvehaven nr. 63 (er zouden er meer volgen) werd een accumulatorenreparatie-inrichting overgenomen. Deze kreeg de weidse firmanaam "The Electrie Novelty Works". Deze afdeling breidde zich in latere jaren sterk uit. Zo hebben honderden radio's van prille etheramateurs geprutteld, gekrast en Mexicaanse honden losgelaten op stroom van door A.de Hoop op peil gehouden accu's.

Het werk nam toe, de ruimte werd te klein en zo moest in 1906 opnieuw verhuisd worden. Ditmaal naar het Vasteland nr. 4. A.de Hoop's Electrotechnisch Bureau zat tot aan de nek in de problemen die de kleuterjaren van de krachtstroomvoorziening met zich brachten. Rotterdam benutte de nieuwe energiebron al spoedig voor zijn openbare verlichting en gebruikte daarvoor koolspitslampen.

Vasteland 4 (voor de verbouwing)
Iedere morgen trok een ploegje van het inmiddels tot 10 man gestegen personeelsbestand erop uit om de snel opgebrande spitsen te vernieuwen. Meestal betekende dat demonteren en meenemen naar het bedrijf waar het aarzelende begin van een werkplaats het eerste lopende-band-werk van deze eeuw scheen te gaan verrichten. Tot de eerste particuliere klanten behoorden onder meer het hotel van Coomans en de Passage. Later kwamen er vele anderen bij, maar die plukten toen al de vruchten van een ontwikkeling die de zogenaamde 1000 Watt-lamp ons had gebracht.
Vasteland 4 (voor de verbouwing)

Vanuit het nieuwe bedrijf aan het Vasteland spon inmiddels A. de Hoop het web van zijn aktiviteiten over de stad uit. Want niet alleen de straat en de weg moesten elektrisch verlicht worden. Grote gebouwen schakelden eveneens over van gas op elektriciteit en de particuliere woonhuizen bleven er evenmin van verstoken. De haven wilde niet achterblijven en de scheepswerven leerden de voordelen van elektrisch lassen kennen. Er was werk te over en daarmee werd de kiem voor een bloeiende zaak gelegd.

De eerste jaren van de 20e eeuw 1900 - 1916

De schepen van de Batavierlijn mogen de eerste proefkonijnen van de Hoop's elektrotechnische vaardigheden worden genoemd. En daar bleef het niet bij. Spoedig was er ook werk van bekende rederijen als Phs. van Ommeren en van Nievelt Goudriaan. De afdeling Installatie Schepen was geboren. Men moet er zich niet teveel van voorstellen. Het was heel eenvoudig wat er, in vergelijking met de dag van vandaag op de schepen van toen werd geÔnstalleerd.
 
Het was ook hard werken in die dagen. Hard en secuur, want de verbreiding van de krachtstroom in het industriŽle en huishoudelijke leven bracht al snel kapers op de kust. A.de Hoop's installatiebureau had een voorsprong op de concurrenten en wenste onder geen beding zijn goede naam - en zijn ruime klantenkring - te verliezen.
 
De ontwikkelingen van die eerste jaren in de 20ste eeuw gaven ook aan het centrum van waaruit de mensen van de Hoop over de stad uitzwermden een telkens veranderend beeld. Door de drang der omstandigheden werd veel in eigen beheer of produktie genomen. Het bedrijf groeide, langzaam, maar het groeide. Een wikkelarij, een smidse, een timmermanswerkplaats en een schildersatelier. Het groeide aldus zijn jasje uit. In 1915 hadden 30 personeelsleden weer wat meer ruimte nodig.
 
In de Herderinnestraat werden enkele panden aangekocht die zo op het eerste gezicht een logische aansluiting met het bestaande pand aan het Vasteland deden vermoeden. Het bleek echter gezichtsbedrog, want wat de bouwmeester van die tijd van het geheel maakte, was een regelrechte aanslag op de armen en benen van al diegenen die zich tijdens hun werkzaamheden van het oude naar het nieuwe fabrieksgedeelte en omgekeerd moesten verplaatsen. Enkele hoogteverschillen waren namelijk overbrugd door het aanbrengen van allerlei trapjes op niet vermoede plaatsen.
 
Door de opslagruimte en magazijnen naar de nieuwe panden over te brengen ontstond aan het Vasteland voldoende ruimte voor een flink uit de kluiten gewassen bankwerkerij. Op de eerste verdieping van dit deel van het bedrijf was de elektrische werkplaats, waar alle reparaties aan apparaten, motoren, dynamo's werden verricht. Zo ontstond de fabriek!

Vier magere jaren 1916 - 1929

Buiten Nederland woedde inmiddels de Eerste Wereldoorlog. A.de Hoop was niet het enige bedrijf dat daarvan de gevolgen kreeg te verwerken. Vele personeelsleden werden gemobiliseerd; voor de achterblijvers was er derhalve meer werk te doen en het voedsel waarop men die verzwaarde dagtaak moest volbrengen, was karig en lang niet altijd van goede kwaliteit. Een andere consequentie van deze eerste wereldbrand was, dat er geen materialen meer uit het buitenland konden worden betrokken. Gelukkig was er door de bedrijfsleiding in de tijd dat alles nog volop te krijgen was, goed gehamsterd. Zo kon met gebruik van een flinke hoeveelheid opgeslagen kabel en draad althans het reparatiewerk worden gedaan. Nieuwbouwprojekten werden uiteraard zo goed als niet uitgevoerd. In de accuafdeling kwam het tot nieuw leven, doordat nu zelf de produktie van de batterijen ter hand moest worden genomen.
 
Na de periode van stilstand was er - de geschiedenis leerde het ons weer in 1945 - een massa werk aan de winkel. Zo ook voor de Hoop. Er waren plotseling zoveel opdrachten, dat het aantal    personeelsleden na 1918 snel steeg en zich uitbreidde tot 60 man. Er werden nieuwe fabrieken gebouwd, kantoren en bankgebouwen (zoals die van de Amsterdamsche - nu ABN AMRO) verrezen in het centrum van Rotterdam.
 
Uiteraard was de voorbereiding van dergelijke projecten in die dagen heel wat minder doordacht en uitvoerig dan nu het geval is. De ervaren monteur die voor een bepaald karwei werd aangewezen, ging op stap met een minimum aan gegevens en tekeningen en met een maximum aan eigen initiatief. Hij moest 't maar bekijken en vervolgens naar eigen goeddunken handelen. Dat was de opdracht! Kabelbaantekeningen waren onbekend. Plaats, ligging, soort en breedte van de banen werden geheel en al aan de beoordeling van de verantwoordelijke monteur overgelaten.
 
Veel werk bracht na de eerste Wereldoorlog de scheepvaartsektor. De schepen die onder geallieerde vlag hadden gevaren, moesten ontdaan worden van hun oorlogsuitrusting. Verduisteringsschakelaars, installaties voor zig-zag varen en alarmschellen konden worden verwijderd. Men had ze niet meer nodig!

Uit die tijd van de bloeiende afdeling scheepsinstallaties dateren de kontakten met de Scheepsbouwmij. Nieuwe Waterweg te Schiedam, toenmaals eigendom van het Engelse Furness, later van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Regelmatig waren op deze werf tientallen werknemers van A.de Hoop te vinden. De goede naam van het bedrijf kreeg echter ook bekendheid buiten de Rotterdamse stadsgrenzen. In de hoofdstad van het land had men ook wel belangstelling voor de kundigheden van het Maasstedelijk Installatiebedrijf. Het gevolg was dat scheepsinstallatie- en reparatiewerkzaamheden voor de N.D.S.M. de orderportefeuille binnendrongen. Voornaamste wapenfeit van die tijd in Amsterdam verricht, mag wel de elektrische installatie van het Julianadok voor Curacao worden genoemd.

A. de Hoop - Indexpagina

Rotterdam toen en nu