Aan......ROTTERDAM.......

Aad van der Meulen Index

Gelezen door Aad van der Meulen.....

 

Men spreekt soms smalend over je keien,
Maar juist op die keien, daar voel ik me thuis.
Ik zou nog graag één keertje slepertje rijen,
Langs Boompjes en Bolwerk, voorbij ’t Witte Huis
Naar Geldersche kade, Plan C en d’Open Rijstuin;
Langs Haringvliet, Molenwerf en ’t Ouwe Hoofd.
Al heel lang geleden heb ik op een avond
Mezelve heel plechtig zo’n rondgang beloofd.
Dat zou, als ik oud was, mijn jeugdtijd doen keren;
Nog één keer langs klippers en Heusdense boot,
Nog één keer Fop Smit aan zijn steigers zien meren.
Maar nu… wat eens was, is vernietigd; is dood.

 

Zegt men mij somstijds. En toch – ik blijf hopen!
Voor mij was je meer dan Blaak en Beursplein;
En al kan’k nooit meer door de binnenstad lopen,
Al mis ik de Dijk met zijn rossige schijn:
Wat voor mij toch nog altijd hetzelfde is gebleven,
Is jouw glorie, jouw Maas, die nimmer vergaat;
Die samen met jou menig blad heeft beschreven
Van Neêrlands historie - en ondanks het geleden kwaad
Tezamen met jou nog verhalen zal schrijven
Van arbeid en welvaart, van leven en strijd.
O stad aan de Maas, die voor mij steeds zult blijven:
Mijn wereld… mijn thuis; wie en wat ook ten spijt!

 

RENÉ VAN DE SCHIE

 

Bron: De Blauwe Wimpel,
Nautisch-Maritiem maandblad Mei 1948
Gelezen door Aad van der Meulen

Rotterdam toen en nu