Ton Hermans zijn fotowerk in woord en beeld.........rond de Wijnhaven .........

Indexpagina Ton Hermans 2010

 

 

 

 

 Aangeboden door Ton Hermans.......

 

Het Wijnhaveneiland op een olifant voor Thailand.......

Een eiland vol torens...........

In 1945 waren hier scheepschoorstenen het hoogst.......... 

Scholieren tussen de middag langs de Wijnhaven........

Waar vroeger schepen met wijn aanlegden..........

....varen er nu van deze met ook wijn aan boord.....
Ook hier weer slopen om er niet gelijk erna te bouwen.........
Wachten op de nieuwbouw tot je een ons weegt.........

Wijnhaven..........Zo valt wachten niet zwaar.........

Deze ontwikkeling werd 110 jaar geleden met het Wittehuis in gang gezet........
Maar een Red Apple MAAKT nog geen Big Apple..... M.vr.Gr. Ton Hermans........

Rotterdam toen en nu