Ton Hermans zijn fotowerk/herinneringen in woord en beeld.......Omgeving Oude Haven........pagina 1

Indexpagina Ton Hermans 2010

Aangeboden door Ton Hermans.......

Oude Haven 1990. Bouw reparatiewerfje..........

Oude Haven 1990   Bouw Kubuswoningen van Piet Blom........Ton Hermans

Oude Haven 1990.......

Kubuswoningen 1990........

Na een paar Kubuswoningen (oorspronkelijk 'boomwoningen') in Helmond hier veel uitgebreider maar toch minder in aantal dan volgens eerste plan.......  1990.......Ton Hermans

Oude Haven 1990.    Herstelwerkzaamheden aan Spanjaardsbrug en aanleg Reparatiewerf......

Niet meer weg te denken woningen........

Oude Haven in een nieuw jasje.......

Oude kademuren worden ook vernieuwd........wordt vervolgd........ Ton Hermans.....

Rotterdam toen en nu